3d mapping camera

AP-1 پارامتر-تنظیم ماژول

دسته: لوازم جانبی

مدل های دوربین پشتیبانی: DG4pros
لیست بازگشت
ماژول CMOS توسعه یافته توسط Rainpoo. ما دسترسی به پارامترهای دوربین را باز کرده ایم. با استفاده از این ماژول می توانید ISO و سرعت شاتر دوربین را با توجه به شرایط خاص تنظیم کنید تا نیازهای کیفیت تصویر را برآورده کنید.

بازگشت