3d mapping camera

نرم افزار فیلتر کردن عکس Sky-filter

دسته: لوازم جانبی

D2pros، DG3pros، DG4pros
لیست بازگشت
هنگامی که مسیر پرواز یک کار عکاسی مورب را برنامه ریزی می کنیم، به منظور جمع آوری اطلاعات بافت ساختمان در لبه منطقه هدف، معمولاً نیاز به گسترش منطقه پرواز است.
اما این منجر به عکس‌های زیادی می‌شود که اصلاً به آن‌ها نیاز نداریم، زیرا در آن مناطق پروازی گسترده، تنها یکی از پنج داده لنز وجود دارد که برای منطقه بررسی معتبر است.
تعداد زیاد عکس های نامعتبر منجر به افزایش حجم نهایی داده ها می شود که کارایی پردازش داده ها را به طور جدی کاهش می دهد و همچنین ممکن است باعث ایجاد خطا در محاسبه مثلث هوایی (AT) شود.
نرم افزار sky-filter می تواند به طور موثر عکس های نامعتبر را 20% تا 40% کاهش دهد، تعداد کل عکس ها را تا حدود 30% کاهش دهد و کارایی پردازش داده ها را تا بیش از 50% بهبود بخشد.

بازگشت